Jeansson

1 stämpel per 200 KR
15 stämplar ger dig
100 kr

Salvia

1 stämpel per 150 KR
10 stämplar ger dig
100 kr

SkeneZoologiska

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
50 kr

Victorins

1 stämpel per 200 KR
8 stämplar ger dig
200 kr

SkeneJärn

1 stämpel per 400 KR
6 stämplar ger dig
200 kr (max 1 stämpel/köp)

Ekelund Linneväveriet

1 stämpel per 250 KR
5 stämplar ger dig
200 kr

Butik Juni

1 stämpel per 400 KR
10 stämplar ger dig
20% valfri vara